naše usluge su 

 • čišćenje poslije građevinskih radova
 • generalno čišćenje
 • dnevno čišćenje
 • periodično čišćenje
 • povremeno čišćenje
 • antikorozivna zaštita
 • strojno čišćenje
 • specijalizirano čišćenje
 • pranje zavjesa
 • pranje prozora
 • pranje tepiha
 • čišćenje tapeciranog namještaja.